top of page
logo-berta-roca-co-blanc_ca.png
berta-roca-web.jpeg

Berta Roca & Co és una consultoria especialitzada en comunicació estratègica. La nostra ambició és incorporar la comunicació de manera natural a la gestió estratègica per crear nous espais d'oportunitat al servei dels objectius de les organitzacions.

 

  • Aportem criteri i visió estratègica

 

Acompanyem entitats, institucions i empreses, a assolir més rellevància, visibilitat i reconeixement, a través d'una proposta de valor que potenciï els trets diferencials que cada entitat posseeix i els que legítimament ambiciona aconseguir.

 

  • Fomentem la cultura i identitat de marca

 

La comunicació comença per la cultura i identitat de marca. Busquem un enfocament global des del qual definim un marc de referència en el qual s'integren totes les activitats de l'entitat per reforçar el posicionament.

 

  • Explorem espais d'oportunitat i creixement

 

Impulsem els projectes més creatius i les idees més ambicioses per traçar estratègies de millora dels sistemes de comunicació existents, implicant de manera activa a totes les audiències i creant espais òptims per al creixement.

 

  • Tracem l'estratègia i acompanyem la implementació

 

Acompanyem l'equip directiu en la incorporació de la comunicació com una eina de valor estratègic per a la consecució dels objectius, i empoderems a l'equip de comunicació per definir el full de ruta i detallar el pla d'acció.

 

  • Treballem des de la proximitat

 

Apliquem la creativitat perquè sorgeixin les millors històries. I ho fem des de la proximitat: escoltant, entenent, explorant i cocreant. Ens agrada sentir-nos part de l'equip i ens esforcem per ser-ho.

 

  • Construïm equips flexibles

 

Treballem amb una estructura flexible que construïm a la mida de cada projecte i que permet incorporar el millor professional de cada especialitat gràcies a una àmplia xarxa de col·laboradors, experts en comunicació, innovació, gestió i disseny.

bottom of page